top of page

Tjenester

Mathisen Byggrådgiving kan bidra med rådgiving, hjelp og diverse arbeider for et byggeprosjekt.
Ta kontakt for ytterligere informasjon og priser.

Hovedområdene for bistand er:

003.jpg

Byggemeldingstegninger

Skisser, byggemeldingstegninger, arbeidstegninger og 3d visualiseringer for salg

004.jpg

Byggesøknad

Jeg hjelper deg med hele søknadsprosessen fra forhåndskonferanse til ferdigattest

190905_Vestre fagerli_Ext02_People_Final.jpg

3D Viualisering

3D Visualisering av nybygg for presentasjoner, prospekter eller skilter.

005.jpg

Prosjektering

Beregning og dimensjonering av enkle konstruksjoner og løsninger

Viktig informasjon:

Mathisen Byggrådgiving inkluderer ikke den enkelte kommunes gebyrer i tilbudene sine.

Feks gebyr på dispensasjoner, fravik fra tek, innhenting av karter etc.

Etter Gjerdum har krav om geoteknisk vurdering/rapport blitt mer og mer kravlagt fra kommunen. Dersom det er enkle tiltak som ikke innebærer tilflytting av personen kan Mathisen Byggrådgiving mest sannsynlig bidra med en geoteknisk vurdering. I tilfeller hvor det er nye boliger med tilflytting av personer må det foreligge en geoteknisk vurdering/rapport fra selskap som har denne ansvarsretten. Dette er en tilleggskostnad for kunde i disse tilfellene.

bottom of page